K-SEPT KLAUS PROFESIONAL Solutie Dezinfectant Multisuprafete 75% ALCOOL, AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTAȚII, 5L.

, , ,

95,00 lei (113,05 lei cu TVA)

Pret fara TVA

Dezinfectant de mâini pe bază de alcool.
Avizat de Ministerul Sanatatii cu aviz nr.5515BIO/02/12.24 . Numai pentru uz extern.Conține 75% alcool. Are efect BACTERICID EN 1276 si FUNGICID EN 1650 . Conținut:etanol CAS-64-17-5/73,6%, propan CAS 67-63-0/1,4%.Fraze de risc: H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.P233 Păstrați recipientul închis etanș P301+P310 ÎN CAZ DE INGHIȚIRE
sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:clătiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute.Mijloace de stingere corespunzătoare în caz de incendiu:spumă, dioxid de carbon(CO2), pulbere uscată. A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 25 grade Celsius, ferit de razele solare.

Greutate 5.00 kg