K-SEPT KLAUS PROFESIONAL Solutie Dezinfectanta de mâini 75% alcool,AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, AVIZAT VIRUCID, 5L.

, , ,

65,00 lei (77,35 lei cu TVA)

Pret fara TVA

Dezinfectant de mâini pe bază de alcool, 75% alcool.
Avizat de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII cu aviz nr5529BIO/01/12.24. Numai pentru uz extern.Conține 75% alcool. Are efect bactericid EN 1276, fungicid EN 1650 și virucid EN 14476+A2. Conținut:etanol CAS-64-17-5/73,6%, propan CAS 67-63-0/1,4%.Fraze de risc: H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.P233 Păstrați recipientul închis etanș P301+P310 ÎN CAZ DE INGHIȚIRE
sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:clătiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute.Mijloace de stingere corespunzătoare în caz de incendiu:spumă, dioxid de carbon(CO2), pulbere uscată.A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 25 grade Celsius, ferit de razele solare.

Greutate 5.00 kg