K-SEPT KLAUS PROFESIONAL Solutie Dezinfectanta de mâini 75% ALCOOL, AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, AVIZAT VIRUCID10L.

, , ,

165,50 lei (196,95 lei cu TVA)

Pret fara TVA

Dezinfectant de mâini pe bază de alcool, 75%ALCOOL
Avizat de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII cu aviz nr.5531BIO/01/12.24
Numai pentru uz extern.Conține 75% alcool. Are efect bactericid EN 1276, fungicid EN 1650 și virucid EN 14476+A2.
Conținut:etanol CAS-64-17-5/73,6%, propan CAS 67-63-0/1,4%.Fraze de risc: H225 Lichid și
vapori foarte inflamabili.P233 Păstrați recipientul închis etanș P301+P310 ÎN CAZ DE INGHIȚIRE
sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P351+P338 ÎN CAZ
DE CONTACT CU OCHII:clătiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute.Mijloace de stingere
corespunzătoare în caz de incendiu:spumă, dioxid de carbon(CO2), pulbere uscată.
A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 25 grade Celsius, ferit de razele
solare

Greutate 10.00 kg