K-SEPT KLAUS PROFESIONAL Gel dezinfectant de mâini 75% alcool, avizat virucid 500 ml.

, ,

13,75 lei (16,36 lei cu TVA)

Pret fara TVA

Gel Dezinfectant de mâini pe bază de alcool etilic.
Avizat de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII cu aviz nr.5531BIO/01/12.24 .
Numai pentru uz extern.Conține 75% alcool. Are efect bactericid EN 1276, levuricid EN 1650 si virucid EN14476.
Substanțe active:etanol CAS-64-17-5, alcool izopropilic CAS 67-63-0.Fraze de risc: H225 Lichid și
vapori foarte inflamabili.P233 Păstrați recipientul închis etanș P301+P310 ÎN CAZ DE INGHIȚIRE
sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P351+P338 ÎN CAZ
DE CONTACT CU OCHII:clătiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute.Mijloace de stingere
corespunzătoare în caz de incendiu:spumă, dioxid de carbon(CO2), pulbere uscată.
A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 și 25 grade Celsius, ferit de razele
solare.Conține: alcool etilic și alcool izopropilic 75%, apă demineralizată, glicerină, c
arbomer, aloe barbadensis leaf extract.

Greutate 0.500 kg